Sjællands Erhvervsakademi

Optimering af plejeindsatsen i vandløb i forhold til grøde og dennes vækstbetingelser

I en del vandløb er det nødvendigt at skære grøde for at forhindre vandet i at stuve op og sikre bygninger og landbrugsjord. Grødens vækstsæson og evt. kraftig opvækst starter imidlertid på forskellige tidspunkter forskellige år og i forskellige vandløb – endog med samme sammensætning af grøde og samme pleje.

Grødeskæringen bliver typisk iværksat enten efter faste datoer til kontrol og check eller efter løbende kontrol. Ingen af delene synes helt optimalt for hverken lodsejere eller vandløbsansvarlig, da begge modeller kræver en heldig balance mellem overforbrug af ressourcer på kontrol og pleje på den ene side og rettidig omhu på den anden.

I vandløb omgivet af beplantning er grødeproblemer sjældnere. Grødens vækstsæson og ”eksplosive” perioder er givet relateret til lysintensitet og temperatur. Kontrollen af vandløbene må kunne optimeres i forhold til lys og temperatur.

Projektet har til formål at undersøge temperatur og lysintensitetens indvirkning på grødevæksten med henblik på at optimere plejeindsatsen i forhold til, hvornår der bør skæres grøde f.eks. via. varslingssystem

Projektleder er Lars Kristian Laustsen, Campus Slagelse der kan træffes pr e-mail: lala@easj.dk