Sjællands Erhvervsakademi

Videregående it-sikkerhed

På forkant med it-sikkerheden

Tilegn dig nye sikkerhedsteknologier.

På modulet Videregående it-sikkerhed lærer du om kryptografiske principper og teknikker inden for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi, du får styr på standardsystemer til sikring af netværk og bliver fortrolig med autentificering, certifikater, nøglehåndtering, firewalls og IDS/IDPS .

Du får viden om:

 • Kryptografiske principper
 • Symmetrisk kryptografi
 • Asymmetrisk kryptografi
 • Autentificering
 • Certifikater
 • Kryptografi i praksis
 • Nøglehåndtering
 • Firewalls
 • IDS/IDPS
 • Offensiv it-sikkerhed
 • Netværkssikkerhed, både kablede og trådløse
Titel Videregående it-sikkerhed
Niveau Akademi (AK)
ECTS point 5
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser