Sjællands Erhvervsakademi

Viden og innovation

Værktøjer til viden og innovative processer

Overvind barriererne og styr processerne.

På modulet Viden og innovationsledelse lærer du at vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende viden- og innovationsledelse i forhold til empirien og i forhold til din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.

Du får viden om:

  • Viden- og innovationsledelse i et omverdens- og historisk perspektiv
  • Viden- og innovationsbegrebers kompleksitet – herunder kategorier, barrierer og drivkræfter
  • Vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring
  • Ledelse af viden og innovation i relation til den specifikke organisatoriske kontekst

 

Titel Viden- og innovationsledelse
Niveau Diplom
ECTS point 5
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.
 

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser