Sjællands Erhvervsakademi

Strategisk ledelse

Strategi i hverdagen

Få viden og nyttige styringsværktøjer.

På modulet Strategisk ledelse veksler du mellem teori og praksis med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse, du lærer at omsætte vision, mission og politikker i praksis og om strategisk ledelse når formålet er forandring og innovation.

Du får viden om:

  • Teoretiske perspektiver på strategisk ledelse
  • Organisationens mission, vision og politikker
  • Operationalisering af strategisk ledelse
  • Strategiske styringskoncepter og -værktøjer
  • Strategisk ledelse, når formålet er forandring og innovation

 
 

Titel Strategisk ledelse
Niveau Diplom
ECTS point 5
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser