Sjællands Erhvervsakademi

Strategisk Kommunikation

Lær at få budskaber ud til rette målgrupper.

På modulet Strategisk kommunikation lærer du at analysere virksomhedens vision, mål og strategier som grundlag for en kommunikationsstrategi, og du får redskaberne til at sikre professionel, målrettet og effektiv kommunikation både eksternt og internt i virksomheden.

Løft virksomhedens kommunikationsindsats

Du får viden om:

  • Det kommunikative arbejdsfelt
  • Kommunikationsanalyse
  • Kommunikationsplanlægning
Titel Strategisk kommunikation
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her