Sjællands Erhvervsakademi

Strategisk indkøb

Lær at udarbejde en indkøbsstrategi, som passer ind i virksomhedens overordnede retningslinjer.

Modulet Strategisk indkøb giver dig kendskab til at opbygge en leverandørkontrakt, til at anvende it til indkøb, og til de forskellige forhandlingsteknikker, du kan benytte i forhold til leverandører. Du lærer at forholde dig kritisk til indkøbsanalyser, så du kan medvirke til at udarbejde den bedste strategi.

Du får viden om:

  • Organisatorisk placering
  • Indkøbsstrategier
  • Leverandørvalg
  • Miljø og kvalitet
  • Kontraktforhold
  • Forhandling
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her