Sjællands Erhvervsakademi

Statistik

Lær at anvende statistik i praksis.

På modulet Statistik lærer du om statistiske fejltyper ved indsamling af data, om statistiske analysemetoders forudsætninger og begrænsninger, og du bliver i stand til at udvælge og anvende relevante statistiske metoder og analyser til at undersøge erhvervsøkonomiske eller samfundsøkonomiske problemstillinger.

Statistik til erhvervsøkonomiske problemstillinger

Tilmeld dig hold

SmartLearning

Opstart:
02/09/2019

Undervisningsdage:

Tidspunkt:
-

Pris:
4.490

Eksamensdato:

Du får viden om:

  • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  • Konfidensintervaller og hypotesetest
  • X2 test (antalstabeller, goodness og fit)
  • Ensidig variansanalyse
  • Regressionsanalyse
  • Stikprøveudvælgelse
Titel Statistik
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her