Sjællands Erhvervsakademi

SmartLearning - Avanceret Programmering

Her lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog med brug af flere forskellige programmeringsparadigmer. Du kommer omkring det at anvende relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog og du lærer at anvende et til programmeringssproget knyttet udviklingsmiljø og centrale dele af de til sproget knyttede biblioteker.

I undervisningen bliver du introduceret til algoritmeskabeloner, test, avancerede datastrukturer og programbibliotek, sprog og grammatikker, regulære udtryk, tilstandsmaskiner, funktionelle programmeringsparadigme og integration med OOP og parallelprogrammering.

Når du har gennemført modulet har du viden om

  • abstraktionsmekanismer i moderne programmeringssprog og programmeringsparadigmer
  • algoritmemønstre
  • designmønstre
  • kriterier for programkvalitet
  • forskellige former for applikationsarkitektur.

Og du kan

  • anvende avancerede algoritmeskabeloner og programmeringsteknikker
  • anvende avancerede designmønstre og abstrakte datatyper ved realisering af programmer
  • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af algoritmer, skabeloner, mønstre og abstraktioner
  • anvende det valgte programmeringssprog til realisering af avancerede designmodel-ler
  • udarbejde test og sikre den ønskede kvalitet af programmer.

Tilmeld dig hold

Opstart:
02/09/2019

Undervisningsdage:

Tidspunkt:
-

Pris:
4090

Eksamensdato: 13/12/2019

Niveau Akademi (AU)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...