Sjællands Erhvervsakademi

Revision og årsrapport

Lær at lave en årsrapport for en klasse B virksomhed.

Ved hjælp af faglig viden og indsigt i metoder lærer du på modulet Revision og årsrapport at analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning i relation til revision og årsrapport, og du lærer at indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data.

Årsregnskab med den rette revisionspåtegning

Du får viden om:

  • Udvalgte bestemmelser i Årsregnskabsloven for klasse C virksomheder
  • De mest almindelige bestemmelser i Revisorloven, som er styrende for revisors arbejde
  • Opbygning og systematik i revisionsstandarder
Titel Revision og årsrapport
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her