Sjællands Erhvervsakademi

Regneark til økonomistyring

Styr på virksomhedens økonomi med regneark

Lær at bruge regneark.

På modulet  Regneark til økonomistyring lærer du at  anvende regneark til grundlæggende, praktisk statistik og at bruge de almindelige generelle funktioner såsom at designe og opstille økonomiske modeller, at anvende matematiske funktioner, at opstille pivottabeller og datatabeller samt at præsentere data i figurer. Du lærer desuden at hente rådata og overføre det korrekt, så der er et validt analysegrundlag i regnearket.

Du får viden om:

  • Økonomiske modeller
  • Dataanalyse
  • Økonomisk statistik
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis
Titel Regneark til økonomistyring
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde

Charlotte Torp Jensen

Studievejleder

Underviser

ChJe@zealand.dk

Roskilde

Mette Grasberger

Mg@zealand.dk

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser