Sjællands Erhvervsakademi

Patogene bakterier i fødevarer

Aktuelle patogene bakterier.

Dette kursus henvender sig primært til laboranter, der har basalt kendskab til bakteriologi.

De emner der indgår i kurset er:
Teoretisk kursus, hvor vi gennemgår eksempler på:

  • Virulensfaktorer, der bevirker bakteriel kolonisation og/eller beskadiger værten
  • Immunforsvarets reaktioner

Om udvalgte bakterier orienterer vi om forekomst, betydning, smitteveje og patogenicitet
Oplagte bakterier er:

  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella
  • Campylobacter jejuni/coli
  • Clostridium perfringens
  • Staphylococcus aureus
  • VTEC (særligt E.coliO157:H7)

Herunder kan andre bakterier medtages efter aktualitet.
Undervisningen foregår ved vekselvirkning mellem gennemgang af teori, gruppeopgaver og diskussion – med hovedvægten lagt på teorien.
For yderligere oplysninger kontakt  Mette Nielsen, tlf. 5076 2699, meni@easj.dk

Titel Patogene bakterier i fødevarer
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

50762669

KaRe@zealand.dk

Roskilde

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser