Sjællands Erhvervsakademi

Patogene bakterier i fødevarer

Aktuelle patogene bakterier.

Dette kursus henvender sig primært til laboranter, der har basalt kendskab til bakteriologi.

De emner der indgår i kurset er:

Teoretisk kursus, hvor vi gennemgår eksempler på:

  • Virulensfaktorer, der bevirker bakteriel kolonisation og/eller beskadiger værten
  • Immunforsvarets reaktioner

Om udvalgte bakterier orienterer vi om forekomst, betydning, smitteveje og patogenicitet

Oplagte bakterier er:

  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella
  • Campylobacter jejuni/coli
  • Clostridium perfringens
  • Staphylococcus aureus
  • VTEC (særligt E.coliO157:H7)

Herunder kan andre bakterier medtages efter aktualitet.

Undervisningen foregår ved vekselvirkning mellem gennemgang af teori, gruppeopgaver og diskussion – med hovedvægten lagt på teorien.

For yderligere oplysninger kontakt  Mette Nielsen, tlf. 5076 2699, meni@zealand.dk

Praktiske oplysninger

Varighed: 1 dag

Dato: 10/03/2020

Pris: 4.995 kr.

Kursustype: IDV

Sted: Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

TILMELDING

Emnefelt: Hvilket kursus der tilmeldes til (SKAL SKRIVES)

Oplys: Navn, E-mail, tlf., Fødselsdato/CPR.nr
Betalingsoplysninger:

Send mail med ovennævnte oplysninger til sikker mail: efteruddannelse@zealand.dk

Titel Patogene bakterier i fødevarer
Niveau Akademi (AU)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

Roskilde

50762669

KaRe@zealand.dk

Roskilde