Sjællands Erhvervsakademi

Netværk og operativsystemer

Kompetencer inden for udvikling af client/server-miljøer

Lær at anvende mekanismer til synkronisering af processer og tråde

Modulet Netværk og operativsystemer bringer dig på omdrejningshøjde med den teknologiske udvikling, herunder udviklingstendenser inden for nye operativsystemer og netværksarkitekturer.

Du får viden om:

  • Brugerstyring
  • Programmering af tråde
  • Interproceskommunikation
  • Kommunikationsprotokoller
Titel Netværk og operativsystemer
Niveau Akademi (AK)
ECTS point 5
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser