Sjællands Erhvervsakademi

Marketingplanlægning og forhandling

Få kompetencer inden for markedsføring.

Med modulet Markedsføring og forhandling lærer du at analysere markedssituationen og planlægge den rette markedsføringsstrategi. Med udgangspunkt i grundlæggende forhold, begreber, modeller og værktøjer lærer du at  analysere, planlægge og gennemføre virksomhedens nationale og internationale markedsføringsaktiviteter.

Arbejd effektivt med markedsføringsaktiviteter

Du får viden om:

  • Grundlæggende markedsføringsplanlægning og implementering
    • planlægning, valg, implementering og opfølgning
  • Forhandlingsteknik
  • Kultur
  • Juridiske forhold
Titel Markedsføring og forhandling
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her