Sjællands Erhvervsakademi

Logistik

Lær at analysere virksomhedens logistik.

På modulet Logistik lærer du at komme med forslag til højere effektivitet i værdikæden fra forsyning og produktion til distribution, du lærer at anvende forskellige værktøjer til at sammensætte et optimalt lager ud fra en prognose, og du lærer at tage højde for prognoseusikkerheden i forhold til leverandørens leveringstid (lead time), virksomhedens egen lead time og det serviceniveau der ønskes.

Brug logistik som konkurrenceparameter

Du får viden om:

 • Værdikæden
 • Operationelt og taktisk
  • Forsyning
  • Produktion
  •  Distribution
 • Kvalitetsstyring
 • Metode
 • Organisering og projektstyring
Titel Logistik
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Else Kähler

Konsulent for Efter- og videreuddannelse

Roskilde

50762844

ELKA@zealand.dk

Roskilde

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her