Sjællands Erhvervsakademi

Ledelse og kompetenceudvikling

Identificér behovene for kompetenceudvikling i din organisation.

På modulet Ledelse og kompetenceudvikling får du viden om teorier, begreber og metoder inden for kompetenceudvikling, og du lærer at sætte det ind i et videnskabsteoretisk og ledelsesmæssigt perspektiv.

Arbejd målrettet med kompetenceudvikling

Du får viden om:

  • Kompetenceudviklingsbegrebet i samfundsmæssig, organisatorisk og individuel belysning
  • Hovedstrømningerne i perspektiver på kompetenceudvikling og konsekvenserne heraf
  • Sammenhængen mellem personalepolitik, ledelse og tilgængeligheden af kompetencer i en organisatorisk sammenhæng
  • Det operative felt i forbindelse med kompetencetilvejebringelse
Titel Ledelse og kompetenceudvikling
Niveau Diplom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her