Sjællands Erhvervsakademi

Ledelse og forhandling i pol. styr. organisationer

Få styr på ledelse og forhandling i en politisk styret organisation.

Lær at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse og forhandling i en politisk styret kontekst.

Faget Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer præsenterer dig for måder at se på forhandling og konflikter på som en innovativ ressource. Du får indblik i gensidigt responsive processer, og du får redskaber til ledelse af forhandlingsprocesser og ledelse i forhandlingsprocesser.

Du får viden om:

  • Ledelse og forhandling mellem politik, strategi, drift og borger
  • Forhandling og forskellige magtbegreber
  • Positionering og identiteter i forhandlingsprocesser
  • Forhandling som gensidigt responsive processer
  • Ledelse, forhandling og konflikter som innovativ ressource
  • Ledelse af og i forhandlingsprocesser
Titel Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 5
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser