Sjællands Erhvervsakademi

Ledelse og filosofi

Filosofisk tilgang til ledelse

Få en etisk og filosofisk vinkel på din ledelsesopgave.

På modulet Ledelse og filosofi arbejdes der med en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis. Du lærer at relatere egen ledelsesmæssige praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til ledelse og filosofi.

 

Holdoversigt og tilmelding

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
28/01/2019

Undervisningsdage:
28/1, 4/2, 25/2, 4/3 2019

Tidspunkt:
09:00 - 15:30

Pris:
7500

Eksamensdato: 22/03/2019

Du får viden om:

  • Hvad er filosofi, og hvilke sammenhænge mellem filosofi og ledelse kan gøres gældende
  • Etisk argumentation og etiske dilemmaer i tilknytning til ledelse
  • Etiske og værdimæssige idealer for en ledelsespraksis, samt deres tilknytning til en social og historisk kontekst
  • Filosofiske samfundsanalyser med relevans for forståelsen af ledelse og organisation
  • Filosofiske overvejelser over sammenhænge mellem ledelse, magt og legitimitet
  • Teoridannelser vedrørende praktisk filosofi; etik og politisk teori – og deres relevans for ledelsesmæssig refleksion og handlen
  • Praktisk-filosofiske tilgange til ledelses- og organisationsudvikling

 
 
 
 

Titel Ledelse og filosofi
Niveau Diplom
ECTS point 5
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser