Sjællands Erhvervsakademi

Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats

Få nødvendig viden og afgørende kompetencer til at lede og koordinere organisationens indsats på arbejdsmiljøområdet

På modulet Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats lærer du at spotte risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet, at indsamle empiri og at relatere oplysningerne til din ledelse og organisationens strategi. Du får redskaber til at etablere opbakning og samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen blandt medarbejderne og i ledelsen.

Kompetencer til at lede organisationens arbejdsmiljøindsats

Du får viden om:

  • Organisationens arbejdsmiljøindsats og -strategi
  • Teorier, begreber og metoder om ledelse af psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • Risici og udviklingspotentialer i arbejdsmiljøet
  • Lovgivning på arbejdsmiljøområdet
Titel Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 5
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

Køge

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her