Sjællands Erhvervsakademi

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Formål

At udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:

  • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen
  • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau
  • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at kunne:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen
  • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data
  • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber

Kompetencer

Det er målet, at den studerende skal kunne

  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov
  • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen

Eksamensform Kombinationsprøve

Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt.

Aflevering af miniprojekt på max 12 A4 sider eller 28800 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Afleveringsfrist vil fremgå af lektionsoversigt. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (miniprojekt) med 20 (30 eller 40) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.

Tilmeld dig hold

PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk

Opstart:
15/01/2020

Undervisningsdage:
15/1, 28/1, 4/2, 25/2, 10/3, 24/3, 14/4, 28/4 2020

Tidspunkt:
08:30 - 15:00

Pris:
13500

Eksamensdato: 16/06/2020

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
05/02/2020

Undervisningsdage:
5/2, 26/2, 11/3, 25/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5 2020

Tidspunkt:
09:00 - 15:30

Pris:
13500

Eksamensdato: 23/06/2020

Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge

Opstart:
05/02/2020

Undervisningsdage:
5/2, 26/2, 11/3, 25/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5 2020

Tidspunkt:
09:00 - 15:30

Pris:
13500

Eksamensdato: 23/06/2020

ZEALAND, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.

Opstart:
23/01/2020

Undervisningsdage:
23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 7/5, 12/6

Tidspunkt:
09:00 - 15:30

Pris:
13500

Eksamensdato: 12/06/2020

Niveau Diplom
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Lisa Marger Vraadal

Studiesekretær

Nykøbing

50762695

LiVr@zealand.dk

Nykøbing