Sjællands Erhvervsakademi

Kvalitetsudvikling og evaluering

Lær om den samfundsmæssige baggrund for arbejdet med kvalitetsudvikling.

Modulet Kvalitetsudvikling og evaluering fokuserer på kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering som udviklingsredskab – internt og eksternt. Du bliver i stand til at reflektere over teorier, begreber og metoders forskellige betydninger for samfundet og din egen organisation.

Arbejd konstruktivt med kvalitetsudvikling og evaluering.

Du får viden om:

  • Den samfundsmæssige baggrund for arbejdet med kvalitetsudvikling og evaluering i organisationer
  • Kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering som udviklingsredskab – internt og eksternt
  • Kvalitetsstyring og evaluering som ledelses- og styringsredskab i egen organisation
  • Teoretiske og praktiske perspektiver på forskellige typer af kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer
Titel Kvalitetsudvikling og evaulering
Niveau Diplom
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Camilla Czuba

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346653

CaCz@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her