Sjællands Erhvervsakademi

Dokumentation og kvalitetsudvikling, efterår 2019

Lær at vurdere konkrete problemstillinger.

På modulet Kvalitetsudvikling og dokumentation lærer du at vurdere konkrete problemstillinger i dagligdagen og at opstille innovative og prioriterede løsninger i samarbejde med borgeren, de

pårørende og dine samarbejdspartnere. Du får metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation, og du lærer at formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer.

Kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i social- og sundhedsarbejdet

Du får viden om:

  • Dokumentations- og evalueringsmetoder og modeller
  • Evalueringskultur, herunder etiske aspekter ved dokumentation og evaluering, eksempelvis Medicinsk Teknologi Vurdering
  • Kvalitetssikring herunder Den Danske Kvalitetsmodel
  • Læring og handlekompetence i praksisfællesskaber
  • Innovation af praksisfeltet
Titel Kvalitetsudvikling og dokumentation
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Gitte Lykkebo Petersen

gipe@sosusj.dk

Konsulent
Direkte: 30683514
E-mail: gipe@zbc.dk

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her