Sjællands Erhvervsakademi

International markedsføring og -analyse

Lær at analysere virksomhedens marked.

Modulet International markedsføring og –analyse lærer dig at analysere virksomhedens marked og potentiale for at øge salget. Du bliver i stand til, i samarbejde med kolleger, at opstille og vælge løsninger inden for markedsføring og salg på et internationalt marked, både hvad angår salg til private og virksomheder, og du får bl.a. redskaber til at vurdere virksomhedens internationaliseringsmuligheder, segmentering af markedet, valg af målgrupper samt virksomhedens branding og positionering.

Vær med til at styrke det internationale salg

Du får viden om:

 • Markedsinformationssystemet
  • Dataindsamling og datakilder
  • Markedsanalyseprocessen
  • Markedspotentiale og prognoser
 • Kunders købsadfærd og købskriterier på Business-to-Consumer- og Business-to-Business- markeder
 • Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering, branding og positionering
 • Internationalisering
  • Internationaliseringsprocessen
  •  Markedsudvælgelse
  •  Markedsindtrængningsstrategi
 • Metode
  • Rapportskrivning
  • Markedsanalysemetoder
Titel International markedsføring og -analyse
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her