Sjællands Erhvervsakademi

HPLC Metodeudvikling

Dette kursus giver deltagerne et overblik over principper og strategier i udvikling af omvendt fase separationer, så de selvstændigt bliver i stand til at optimere og udvikle metoder.

Kurset er primært til laboranter, men også bioanalytikere mf. kan få stort udbytte af dette kursus.

Det er en fordel med et forhåndskendskab til HPLC.

De emner der indgår i kurset er:

  • Separationsprincipper i omvendt fase optimering af solventstyrke gradienteluering.
  • Optimering af selektivitet (valg af solvent og stationær fase)
  • Kromatografi af ionogene stoffer (ionsupression, ion-par)

Undervisningen foregår ved vekslen mellem teorigennemgang, diskussioner og erfaringsudveksling, og opgaveløsning.

For yderligere oplysninger kontakt kursusleder Peter Larsen, 5076 2699, pela@zealand.dk.

Praktiske oplysninger

Varighed: 1 dage

Dato: 12/03/2020

Pris: 4.995 kr.

Kursustype: IDV

Sted: Zealand, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

TILMELDING

Emnefelt: Hvilket kursus der tilmeldes til (SKAL SKRIVES)

Oplys: Navn, E-mail, tlf., Fødselsdato/CPR.nr
Betalingsoplysninger:

Send mail med ovennævnte oplysninger til sikker mail: efteruddannelse@zealand.dk

Titel HPLC Metodeudvikling
Niveau Akademi (AU)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

Roskilde

50762669

KaRe@zealand.dk

Roskilde