Sjællands Erhvervsakademi

Global kommunikation

Lær at kommunikere med andre kulturer.

På modulet Global kommunikation lærer du forskellige forretningsrelevante mundtlige og skriftlige kommunikationsprodukter at kende og kan selvstændigt udarbejde og præsentere dem, og du får viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til din egen rolle og din rolle i modtagers optik.

Undgå misforståelser

Du får viden om:

  • Kommunikationsformer og strategier
  • Kulturanalyse
  • Det engelske sprog i forretningsmæssige sammenhænge i forskellige kulturelle kontekster
  • Kommunikationsopgaven i praksis
Titel Global kommunikation
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 5
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her