Sjællands Erhvervsakademi

Finansielle forretninger

Lær at opstille kvalificerede løsninger.

På modulet Finansielle forretninger lærer du at yde finansiel rådgivning rettet mod komplicerede problemstillinger. Du får indblik i lovgivning inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel samt viden om skat i forhold til investering og erhverv. Desuden får du en forståelse for de samfundsmæssige sammenhænge, du arbejder indenfor.

Rådgivning rettet mod komplicerede problemstillinger
Tilmeld dig hold

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
01/03/2022

Undervisningsdage:
7 undervisningsgange

Tidspunkt:
08:30 - 15:30

Pris:
8695

Slutdato: 25/06/2022

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
01/03/2022

Undervisningsdage:
7 undervisningsgange

Tidspunkt:
08:30 - 15:30

Pris:
8695

Slutdato: 25/06/2022

Du får viden om:

 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
 • Lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel:
  • Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel med vejledning
  • Bekendtgørelse om værdipapirhandlerens udførelse af ordre med vejledning
  • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder med vejledning
  • Bekendtgørelse om risikomærkning med vejledning
  • Udvalgte dele af lov om værdipapirhandel i form af et overordnet kendskab til reglerne om markedsmisbrug
  • Udvalgte dele af lov om Finansiel Virksomhed i form af kendskab til hvilke finansielle instrumenter, der er omfattet af loven, jf. bilag 5
  • Grundlæggende skatteregler for relevante investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier “grøn” og “gul”
 • Mærkningsordning vedr. investeringsprodukter, kategorier ”grøn”, ”gul” og ”rød”
 • Samfundsmæssige sammenhænge jf. “vejledning til bekendtgørelse om kompetencekrav til personer der yder rådgivning om visse investeringsprodukter:
  • Kapitalmarkedernes rolle og funktion: Primærmarked, sekundær marked, markedspladser og overordnede principper for clearing og settlement af værdipapirer
  • Sammenhænge mellem afkast og risiko
  • Overordnet porteføljeteori: Principper for risikospredning og relevante porteføljeteorier i forhold til porteføljepleje hos forskellige investorprofiler
  • Omkostninger: Beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter samt ÅOP (årlig omkostning i procent) for investeringsbeviser og strukturerede produkter
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
 • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – vurdering af prissætningen til kunden af det finansielle produkt
Titel Finansielle forretninger
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Ena Nielsen

studiesekretær

Køge

50762657

EnNi@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål