Sjællands Erhvervsakademi

Filosofi i ledelse

Få filosofisk inspiration til din daglige ledelsespraksis

Find ud af om filosofiske idéer har relevans for din ledelse.

På modulet Filosofi i ledelse lærer du at iagttage og indsamle empiri om ledelsesfilosofi og kan efterfølgende relatere empirien til egen organisation, til ledelsesmæssige forhold og til udfordringer i hverdagen.

Du får viden om:

  • Teori, værktøjer, processer inden for moderne ledelsesfilosofi
  • Ledelsesparadigmer, der knyttes til nutidens og fremtidens ledelsesfilosofi
  • Klassisk ledelsesfilosofi og dens betydning for nutidens ledelse
  • Kommunikationen og kommunikationsprocesserne der knytter sig til forskellige former for ledelsesfilosofi
  • Triangulering af klassisk og moderne ledelsesfilosofi med egen lederudvikling
Titel Filosofi i ledelse
Niveau Akademi (AK)
ECTS point 10
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde

Pia Jensen

Studievejleder

50762652

PiJe@zealand.dk

Næstved

Lene Holberg Serup

Studiesekretær

50761026

LeSe@zealand.dk

Slagelse

Charlotte Torp Jensen

Studievejleder

Underviser

ChJe@zealand.dk

Roskilde

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser