Sjællands Erhvervsakademi

Ejendomshandel 1

Få styr på boligtyper og regler.

Med modulet Ejendomshandel I får du teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og om hovedlovgivningen inden for omsætning og erhvervelse af ejendomme. Du bliver i stand til at anvende gældende regler for ejendomshandel f.eks. lov omsætning af fast ejendom og forbrugerbeskyttelsesloven, du lærer at opstille udbud af ejendomme til salg og får styr på papirgangene ved omsætning af fast ejendom.

Klar til at assistere ved ejendomshandel

Du får viden om:

 • Lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven –med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper, ejerformer og ejendomsjura:
  • Almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
  • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • Forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især boliglandbrugsejendomme
  •  Nybyggeri og projektsalg
  • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt
 • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
 • Professionsansvar – herunder god skik regler
 • Skatteregler i ejertid og ved salg, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning ved forældrekøb og privat udlejning
Titel Ejendomshandel I
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål