Sjællands Erhvervsakademi

Den professionelle relation

Forstå det dynamiske samspil

På modulet Ledelse og medarbejdere 1: Den professionelle relation får du skærpet dine kompetencer og din evne til at iagttage og forstå det dynamiske samspil der er imellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes. Du lærer at navigere på måder der fremmer processer og udviklingsmuligheder i organisationen og at handle ledelsesmæssigt og træffe beslutninger i forhold til den samlede organisations udviklingsmuligheder i sammenhængen mellem medarbejderudvikling og organisationsudvikling.

Du får viden om:

  • Det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere
  • Det dynamiske samspil i grupper
  • Det dynamiske samspil i hverdagens kontaktformer
  • Det dynamiske samspil ift. håndtering af forskelle og konflikter
Titel Ledelse og medarbejdere 1
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 5
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346654

chpa@zealand.dk

Køge

Camilla Czuba

Studiesekretær Diplom i ledelse

91346653

CaCz@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser