Sjællands Erhvervsakademi

Boligfinansiering og rådgivning

Bliv i stand til at yde en kompetent og etisk forsvarlig rådgivning.

På modulet Boligfinansiering og -rådgivning lærer du at redegøre for de problemstillinger der præger boligmarkedet. Du lærer at identificere de finansielle og juridiske problemstillinger inden for køb og salg af fast ejendom, og du får færdigheder til at opstille konkrete, individuelle løsningsforslag til dine kunder.

Få styr på køb og salg af fast ejendom

Du får viden om:

 • Professionsansvar – herunder god skik og regler
 • Lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven med dertil hørende bekendtgørelser
 • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
 • Ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
  • Andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • Boliglandbrugsejendomme
  • Nybyggeri og projektsalg
  • Omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt
 • Garantityper inden for boligfinansiering
 • Skatteregler i ejertid og ved salg
 • Finansiering af boliger
 • Om- og tilbygning
 • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • Ekspeditionsmæssige og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning
¸
Titel Boligfinansiering og -rådgivning
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Adgangskrav

Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål