Sjællands Erhvervsakademi

Bioinformatik

Mål

Efter kurset vil deltagerne være i stand til, med udgangspunkt i rådata, at analysere mikrobielle genomer og karakterisere mikrobielle samfund vha. hyppigt anvendte metoder. Der vil blive undervist i både teorien bag bioinformatikken, samt i den praktiske anvendelse.

Deltagerforudsætninger

Kurset henvender sig til nybegyndere inden for bioinformatik og ingen tidligere erfaring er krævet for at deltage.

Der er ingen særlige adgangsbetingelser, men en basis viden om mikrobiologi er fordelagtig.

 Indhold

Som udgangspunkt undervises der i mikrobiel bioinformatik og der vil både arbejdes med sekventeringsdata fra genomisk DNA fra en enkel bakterielt stamme samt såkaldt amplikon-data fra et samfund af mikroorganismer. Vi vil anvende online bioinformatiske værktøjer, og ingen forudgående kendskab til kodning mv. er påkrævet. Kursister vil fremover kunne bruge de samme online værktøjer til at analysere deres egene data.

Undervisningens tilrettelæggelse

Under kurset vil der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning, så kursister får indsigt i alle aspekter af den gennemgåede bioinformatik. Kursister skal selv medbringe computer til de praktiske øvelser

Underviser

Tue Kjærgaard Nielsen, Postdoc

Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Yderligere oplysninger om kursusindhold mv.

Kan fås hos Tue Kjærgaard Nielsen, Postdoc, 3023 4821, tkn@plen.ku.dk

Varighed: 2 dage

Pris: 7.195 kr.

Sted: Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Dato: 16 – 17/04/2020

Tidspunkt: I dagtimerne

TILMELDING

Emnefelt: Hvilket kursus der tilmeldes til (SKAL SKRIVES)

Oplys: Navn, E-mail, tlf., Fødselsdato/CPR.nr
Betalingsoplysninger:

Send mail med ovennævnte oplysninger til sikker mail: efteruddannelse@zealand.dk

Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...