Sjællands Erhvervsakademi

Basal lægemiddellære

Dette kursus giver deltageren viden om basal lægemiddellære, for bedre at kunne forstå perspektivet i eget arbejde med farmaceutisk, kemisk, biologisk eller medicinsk forsøgs- og udviklings- eller kontrolarbejde på lægemiddelområdet.

Kurset henvender sig til laboranter, SOSU’er og andre, med intet eller begrænset kendskab til lægemidler og deres virkemåde.

De emner der indgår i kurset er:

  • Definition af lægemidler
  • Lovgivning på lægemiddelområdet
  • Udvikling af lægemidler
  • Kliniske forsøg
  • Lægemiddelformer og deres betydning for lægemidlers virkning
  • Organismens absorbtion, fordeling og elimination af lægemidler
  • Lægemidlers virkemåder
  • Faktorer med betydning for lægemidlers dosering
  • Lægemiddelinteraktioner
  • Lægemiddelbivirkninger
  • Informationssøgning

For yderligere oplysninger kontakt kursusleder Anne Wolf, tlf. 5076 2699, e-mail: anwo@zealand.dk

Tid: 18. – 19. september 2019

Sted: Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Pris: 6.800 kr.

TILMELDING

Emnefelt: Hvilket kursus der tilmeldes til (SKAL SKRIVES)

Oplys: Navn, E-mail, tlf., Fødselsdato/CPR.nr
Betalingsoplysninger:

Send mail med ovennævnte oplysninger til sikker mail: efteruddannelse@zealand.dk

Titel Basal lægemiddellære
Niveau Akademi (AU)
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Studiesekretær og Studievejleder

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

50762669

KaRe@zealand.dk

Roskilde

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser