Sjællands Erhvervsakademi

Afgangsprojekt - PLF - Procesteknologi

Det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes som hovedregel som en individuel opgave, men det kan udarbejdes i grupper.

Projektet skal omfatte centrale problemstillinger inden for uddannelsen.

Emnet for afgangsprojektet formuleres af den studerende.

Emnet og problemformuleringen skal godkendes af vejlederen.

ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser