Sjællands Erhvervsakademi

Afgangsprojekt Kommunikation

Bliv specialiseret i et område efter eget valg.

Afgangsprojekt AU i Kommunikation og formidling samler du trådene fra de moduler, du har taget gennem din uddannelse. Du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne af særlig interesse som er relevant for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere.  Emnet skal være inden for de moduler, du har arbejdet med i løbet af din uddannelse, og du skal demonstrere din evne til at samle elementerne fra alle de moduler du har gennemført i en samlet rapport, hvor du analyserer en praksisnær problemstilling. Forløbet veksler mellem selvstudie og personlig vejledning med henblik på en større skriftlig rapport der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Få samlet din akademiuddannelse

Tilmeld dig hold

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
03/02/2020

Undervisningsdage:
Kickoff 3/2-2020

Tidspunkt:
-

Pris:
6100

Eksamensdato: 22/06/2020

Femøvej 3, 4700 Næstved

Opstart:
26/08/2019

Undervisningsdage:
Kickoff 26/8-2019

Tidspunkt:
-

Pris:
6100

Eksamensdato: 06/01/2020

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
02/09/2019

Undervisningsdage:
Individuel - aftales med vejleder - OBS eksamen december 2019

Tidspunkt:
00:00 - 00:00

Pris:
4450

Eksamensdato: 06/12/2019

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Opstart:
03/02/2020

Undervisningsdage:
Individuel vejledning - tidspunkter aftales med vejleder - OBS eksamen juni 2020

Tidspunkt:
00:00 - 00:00

Pris:
6100

Eksamensdato: 29/05/2020

Du viser, at du kan:

  • Formulere og afgrænse en problemstilling
  • Vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form
Titel Akademiuddannet i Kommunikation og formidling
Niveau Akademi (AU)
ECTS point 10
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde

Heidi Rasmussen

Studiesekretær

50762834

HERA@zealand.dk

Næstved

Pia Jensen

Studievejleder

50762652

PiJe@zealand.dk

Næstved

Adgangskrav

Gennemført uddannelsens relevante fag (se studieordning).

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her