Sjællands Erhvervsakademi

Afgangsprojekt - DIL

15 ECTS-point

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende:

• Har viden om og forståelse af teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling og kan reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende:

• Kan foretage analyse af den valgte problemstilling med anvendelse af relevante ledelsesteorier og adækvate undersøgelsesmetoder.

• Kan formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

• Udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.

• Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Eksamensform: Kombinationsprøve

En kombinationsprøve defineres som en mundtlig prøve kombineret med et produkt (en skriftlig opgave), som indgår i bedømmelsen. Hovedvægten placeres på bedømmelse af det skriftlige produkt. Ved kombinationsprøve gælder, at der afgives en samlet karakter for den skriftlige og den mundtlige præstation ud fra en helhedsbedømmelse.

Projekt på max 40 til 50 A4 sider eller 96000 til 120000 anslag, ex forside, eventuel indholdsfortegnelse, litteraturoversigt og bilagsmateriale. Såfremt gruppeeksamen vælges af en gruppe på 2 eller 3 studerende, forøges sidetallet proportionalt.

Mundtligt forsvar af skriftligt produkt (projekt) med 40 (60 eller 90) minutters mundtligt forsvar (eksamination) og efterfølgende votering og tilbagemelding.

Tilmeld dig hold

Lyngvej 21, 4600 Køge

Opstart:
26/08/2022

Undervisningsdage:
26/8 (½ dag - 09-12) og 9/9 2022

Tidspunkt:
09:00 - 15:30

Pris:
15500

Slutdato: 16/12/2022

Lyngvej 21, 4600 Køge

Opstart:
13/01/2023

Undervisningsdage:
13/1(½ dag) og 27/1 2023, eksamen uge 18 2023

Tidspunkt:
-

Pris:
15500

Slutdato: 04/05/2023

J. Hagemann-Petersens Allé, 4400 Kalundborg

Opstart:
25/08/2022

Undervisningsdage:
25/8 2022 (16.30-20.30) og 15/9 2022 (9.00-16.00), afl 2/12 2022 og eks 12/1 2023

Tidspunkt:
16:30 - 20:30

Pris:
15500

Slutdato: 12/01/2023

Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.

Opstart:
30/11/2022

Undervisningsdage:
30/11, 14/12 2022 11/1 2023

Tidspunkt:
09:00 - 15:30

Pris:
15500

Slutdato: 17/05/2023

Du viser at du kan:

  • Formulere og afgrænse en problemstilling
  • Kritisk vurdere og vælge relevant faglig metode
  • Anvende valgte metode i en kompleks og praksisnær problemløsning
  • Præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • Præsentere og underbygge rapporten i mundtlig form

 

Titel Diplom i ledelse
Niveau Diplom
ECTS point 15
Studiestart
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

Kontakt

Lisa Marger Vraadal

Kursussekretær

Nykøbing

LiVr@zealand.dk

Nykøbing

Camilla Czuba

Studiesekretær

Køge

CaCz@zealand.dk

Køge

Christina Mia Paulsen

Studiesekretær

Køge

chpa@zealand.dk

Køge

Adgangskrav

Gennemført uddannelsens relevante fag (se studieordning)

Økonomi og tilskud

Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse.

Du kan læse mere om økonomi og tilskud her

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål