Sjællands Erhvervsakademi

Kalder fremtidens oplevelseseksperter

Service er vejen frem
Studieordningen, der trådte i kraft sidste år, har markant ændret opbygningen på den videregående uddannelse til serviceøkonom. Bøtten er blevet vendt på hovedet, da den traditionelle holdundervisning med ét fag ad gangen, er blevet erstattet af en temaorienteret struktur.

Den nye struktur betyder for eksempel, at de studerende på en ny måde trænes i at agere og anvende teorier i praksis med det samme. Undervisningen kan lettere tilrettelægges tværfagligt, sådan at underviserne lettere kan kombinere emner som økonomi, kulturforståelse, HR, oplevelsesøkonomi, markedsføring, konflikthåndtering og virksomhedsdrift med hinanden. Et tema stiller skarpt på Service og Oplevelser, et andet undersøger Forretningsforståelse, hvor det tredje tema omhandler alt omkring Samarbejde og Relationer. Det sidste tema handler om Forretningsudvikling.

Learning by doing
“Sammenlægningen af de forskellige fag i undervisningen betyder, at de studerende rent faktisk får hands on erfaring med alt det komplekse, der ligger bag at skabe oplevelser som tillæg til den gode service. Det er learning by doing,” siger adjunkt Daniel Præstbro Nielsen, der underviser på serviceøkonomuddannelsen i Køge.

For 25-årige Patrick Rasmussen, der læser på EASJs afdeling i Køge, er 3. semester netop skudt i gang. Det gode sammenhold, muligheden for både at være kreativ og tage ansvar, mens man dykker ned i cases fra det virkelige erhvervsliv, har været afgørende for ham.

– Det er ikke bare noget, vi leger
“Det er i den grad med til at udvikle os, at det er etablerede virksomheder, vi har kontakt med. Vi kommer så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt, fordi vi samarbejder og løser cases for dem. Det giver lige det ekstra, når vi fremlægger vores produkter og ved, at de tager vores ideer til sig,” siger Patrick Rasmussen.

“Vi får ny viden om en branche, der hele tiden forandrer sig og vores undervisere er med på beatet, klar til at udfordre os og hinanden. De skaber rammerne for at vi kan trække på hinandens erfaringer, og det udvikler os. Vi lærer modeller og værktøjer som vi kan bruge med det samme. Servicesproget er engelsk, så det virker helt naturligt at dele af undervisningen foregår på engelsk,” siger Patrick Rasmussen.

Virkelighedsnær og udfordringsorienteret
“Det giver en helt særlig dynamik, at vi kommer med forskellige baggrunde. Holdet fungerer super godt, både på studiet og udenfor. For vi kan bakke hinanden op, ligesom vi stiller krav til hinanden. Vi lærer at stå på egne ben inden for servicebranchen. Alt hvad du får med dig herfra kan du bruge bredt,” siger Patrick Rasmussen.

Vi har også plads til dig
Er serviceøkonom noget for dig? Der er stadig ledige pladser på uddannelsen med studiestart til september.