Sjællands Erhvervsakademi

IT-sikkerhed styrkes gennem samarbejde

Cyber Security Agency og Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) vil fra starten af 2019 i samarbejde udbyde kurser i IT Sikkerhed i Roskilde.

Kurserne bliver kørt af faste undervisere og indlægsholdere fra førende virksomheder inden for IT Sikkerhed. Det nye samarbejde har til formål at få flere kvalificerede IT sikkerhedsfolk ud i virksomhederne samt at styrke de eksisterende IT sikkerhedskompetencer i virksomhederne.

Det danske Cyber Security Agency er specialiseret i at finde ressourcer til virksomheder inden IT Sikkerhedsområdet og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi har stærke kompetencer inden for IT undervisning og uddanner bl.a. datamatikere. Zealand udbyder også efter- og videreuddannelser på AU- og Diplomniveau samt virksomhedskurser – bl.a. inden for IT.

Fra venstre Thomas S. Hedegaard (CSA), Camilla Treschow (CSA), Suzane Terpe (Zealand), Peter Schwalbe (Zealand)

Kontaktoplysninger

Cyber Security Agency
Att.: Camilla Treschow
Founder & CEO
Tlf.: 4127 1257
cts@cybersecurityagency.dk
Att.: Thomas S. Hedegaard, Co-founder Business Development & Operations Director
Tlf.: 2090 9670
tsh@cybersecurityagency.dk

Zealand, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Att.: Suzane Terpe, Teamleder
Tlf.: 5076 2806
sute@zealand.dk