Sjællands Erhvervsakademi

IT-sikkerhed styrkes gennem samarbejde

Kurserne bliver kørt af faste undervisere og indlægsholdere fra førende virksomheder inden for IT Sikkerhed. Det nye samarbejde har til formål at få flere kvalificerede IT sikkerhedsfolk ud i virksomhederne samt at styrke de eksisterende IT sikkerhedskompetencer i virksomhederne.

Det danske Cyber Security Agency er specialiseret i at finde ressourcer til virksomheder inden IT Sikkerhedsområdet og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi har stærke kompetencer inden for IT undervisning og uddanner bl.a. datamatikere. Zealand udbyder også efter- og videreuddannelser på AU- og Diplomniveau samt virksomhedskurser – bl.a. inden for IT.

Fra venstre Thomas S. Hedegaard (CSA), Camilla Treschow (CSA), Suzane Terpe (Zealand), Peter Schwalbe (Zealand)

Kontaktoplysninger

Cyber Security Agency
Att.: Camilla Treschow
Founder & CEO
Tlf.: 4127 1257
cts@cybersecurityagency.dk
Att.: Thomas S. Hedegaard, Co-founder Business Development & Operations Director
Tlf.: 2090 9670
tsh@cybersecurityagency.dk

Zealand, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Att.: Suzane Terpe, Teamleder
Tlf.: 5076 2806
sute@zealand.dk