Sjællands Erhvervsakademi

Informationsteknologi

Skab, vedligehold og styr virksomheders informationer

På akademiuddannelsen i Informationsteknologi lærer du hvordan software er konstrueret, at tilpasse softwaren til den enkelte virksomheds behov, du får viden om hvilke informationssystemer en virksomhed med fordel kan anvende og have brug for i deres daglige arbejde, og du får viden om hvordan udviklingen ser ud inden for IT-området. Du får viden om:

  • Databaseprogrammering og SQL
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer
  • Grundlæggende programmering
  • Brugerstyring
  • Programmering af tråde
  • Kommunikationsprotokoller
  • Tests

Tilmeld dig uddannelsen

Vælg dine fag fra listen for at tilmelde dig de forskellige fag.

Uddannelsens indhold

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte fag. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium. Akademiuddannelsen i Informationsteknologi består af 3 obligatoriske fag på 10 ECTS og 5 ECTS, som konstituerer uddannelsen, et antal obligatoriske og (afhængig af uddannelsesretning) valgfrie fag på 5 eller 10 ECTS samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Uddannelsen er opdelt i 3 studieretninger, men kan også gennemføres uden valg af studieretning. Emnet for afgangsprojektet skal afspejle studieretningens obligatoriske og valgte fag.

 

Vi samarbejder med

Om uddannelsen

Titel
AU i Informationsteknologi

ECTS
60

Niveau
Akademi (AU)

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Studieordning
Økonomisk tilskud
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Kontakt

Lene Bøcker Søndergaard

Adjunkt

Lektor

Seniorudviklingskonsulent

50762728

LeSo@zealand.dk

Roskilde

Else Kähler

Konsulent for Efter- og videreuddannelse

50762844

ELKA@zealand.dk

Roskilde

Ena Nielsen

Kursussekretær

50762657

EnNi@zealand.dk

Roskilde