Sjællands Erhvervsakademi

Digital skriftlig eksamen via zoom – for studerende

Zealand gennemfører i øjeblikket under COVID-19 nedlukningen så mange mulige eksamen online via videotjenesten Zoom.

Du finder en vejledning til, hvordan du kommer på zoom her: https://helpdesk.zealand.dk/hc/da/articles/360040343732-Kom-i-gang-med-Zoom. 

OBS! Det er vigtigt, at du læser nedenstående regler og vilkår for online-eksamen godt igennem før eksamensdagen.

Det er ikke tilladt at optage eksamenen, hverken for tilsyn eller studerende. Det vil være synligt for tilsyn, hvis man prøver at optage eksamen. Man vil blive bortvist fra eksamen, hvis man optager under eksamen.

Hvordan foregår en online-eksamen?

 • Du tilgår Zoom via et link i WISEflow.
 • Senest 1 time før din eksamen skal starte, går du ind på Zoom via linket i WISEflow. Du skal ikke bruge et password.
 • Du bliver herefter automatisk placeret i et venteværelse, og her skal du vente på at tilsyn flytter dig til et eksamensrum sammen med op til 30 andre studerende. Der vil være et tilsyn koblet på rummet, som skal holde tilsyn med eksamen på samme måde som ved normale skriftlige stedprøver.
 • Du vil inden din eksamen starter blive bedt om at dokumentere din identitet. Det vil være tilsyn, som står for gennemgangen. Tilsyn vil gennemgå de studerende i rummet en efter en.
 • Du skal som beskrevet i ovenstående kunne bekræfte din identitet over for tilsyn, og du skal derfor kunne vise billedlegitimation, fx dit studiekort, kørekort eller pas.
 • Du skal være alene i lokalet under din eksamen. Du skal derfor panorere kameraet rundt i lokalet, så dit tilsyn kan se, at der ikke er andre end dig tilstede. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, så det er tydeligt for dit tilsyn, at der ikke kommer nogen ind i lokalet under din eksamen.
 • Du skal være opmærksom på, at det jf. Eksamensbekendtgørelsen er forbudt at tage billeder, optage lyd eller video under eksamen.
 • Nu kan din eksamen starte.

Du finder din prøve i WISEflow, og den vil blive tilgængelig, når eksamenen officielt starter. Du skal ligeledes aflevere din opgave via WISEflow.

Alle studerende skal have deres webcam tændt under hele eksamen. Virker dit webcam ikke[1] eller vil du ikke tænde det, kan du ikke deltage i eksamen, og så bruger du et prøveforsøg.

Det vil kun være muligt at chatte med tilsyn under eksamen (via chat). Hvis du vil have kontakt til tilsyn, fordi du skal have tilladelse til at eksempelvis gå på toilettet skal du i god tid ”Raise Hand” i Zoom. Herefter vil tilsyn tage kontakt til dig via chat.

Zoom "Raise Hand"

Der er kun en studerende af gangen, der kan få tilladelse til at ”forlade” eksamensrummet for at gå på toilettet.

Aflevering af opgave via WISEflow

Du kan aflevere din opgave via WISEflow, når du vil.

Hvis du er færdig med din opgave og ønsker at aflevere før tid, skal du gøre følgende:

 1. Du afleverer opgaven via WISEflow
 2. Herefter trykker du på ”Raise Hand”, og tilsyn tager kontakt til, og her gør du opmærksom på, at du har afleveret og spørger om tilsyn vil tjekke om afleveringen er registreret.
 3. Tilsyn tjekker om din aflevering er registreret i WISEflow
 4. Hvis de aflevering er registreret giver tilsyn dig tilladelse til at forlade eksamensrummet.

Forlad ikke eksamensrummet før tilsyn giver dig tilladelse til at forlade rummet.

Afleverer du inden for de sidste 30 minutter af eksamenen, kan du ikke få bekræftet din aflevering før eksamen er slut, og du vil derfor skulle sidde i eksamensrummet indtil eksamenen er slut, hvor tilsyn vil lukke dig ud af rummet, når din aflevering er registreret.

Tilsyn vil give besked, når der er 30, 15, 5 og 2 minutter tilbage af eksamenen. Når der er 2 minutter tilbage af din eksamen, skal du aflevere din opgave!

Hvordan skal du forberede dig inden eksamen?

Du finder selv et egnet eksamenssted, og du skal placere dig, så dit tilsyn kan se dig under hele eksamenen. Hvis det er muligt, skal du sidde med ryggen til døren, og du skal være alene i lokalet under eksamenen.

Tekniske krav til udstyr anvendt under eksamen

Computer og internetforbindelse skal være dimensioneret, så der kan afspilles video fra nettet uden forsinkelser af nogen art.

Al anden kommunikation – især Skype – skal være afsluttet, så det kun er Zoom, som anvender internetforbindelsen. Derfor bør du tjekke, at fx Skype, Messenger, fildelingstjenester osv. alle er lukket helt ned. Ved mistanke om snyd vil eksamen blive afbrudt.

Det er IKKE tilladt at have telefon eller tablet med til den skriftlige eksamen. Det betyder også, at du ikke kan høre musik fra din mobil eller tablet under eksamenen. Du må dog gerne høre musik fra din computer.

Du har selv ansvaret for at dit tekniske udstyr virker på eksamensdagen.

Herudover skal du bruge:

 • En computer (PC, mac). Hvis du ikke har en computer til rådighed, skal du straks underrette:
  Fuldtidsuddannelser: Planlægningsteamet på planlaegning@Zealand.dk
  Efteruddannelser: Efteruddannelsesteamet på efteruddannelse@Zealand.dk
 • En stabil internetforbindelse, gerne en kablet opkobling.
 • Webcam – tjek om din computer har et indbygget webcam, der virker – det er et krav at du har dit webcam tændt under hele eksamen.
 • Headset med mikrofon – fx det, du bruger til din smartphone

I god tid inden din eksamen starter, skal du sørge for, at dit udstyr er gjort klar. Det er dit ansvar at sikre, at dit udstyr virker.

Tekniske problemer under eksamen

Zealand anvender Zoom i udstrakt grad, og vi har fuld tillid til tjenestens sikkerhed. Der kan dog opstå tekniske problemer, og vi vil gerne sikre, at du ved hvad du skal gøre:

Har du problemer med at logge på?

Klik på linket i WISEflow. Der åbnes et pop up-vindue, hvor du skal tage stilling til de spørgsmål, du bliver stillet. Bemærk, at teksterne i vinduet vil være på engelsk.

Hvis det ikke lykkes for dig, så luk din browser helt ned og prøv igen.

Har du fortsat problemer?

Tilsyn vil forsøge at få dig i gang i op til 5 minutter efter planlagt begyndelsestidspunkt. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat. Du får en mail fra Planlægningsteamet eller Efteruddannelsesteamet omkring tid/dato for ny eksamen snarest muligt.

Det er en god ide, at du laver screenshots af eventuelle fejlmeddelelser, for at dokumentere din sag. Disse skal sendes til:

Modtager vi dokumentation, der bekræfter dine problemer, bruger du ikke et eksamensforsøg.

Hvis du ikke er i eksamensrummet 5 minutter før eksamens start, vil du blive registreret med et brugt prøveforsøg.

Hvis du mister forbindelsen til dit eksamensrum undervejs?

Der kan under et Zoom-møde godt være små udfald på lyd og billede, men det kommer erfaringsmæssigt meget hurtigt tilbage til normal drift. Skulle du pludselig miste forbindelsen helt, forsøger du sammen med tilsyn at genetablere forbindelsen i op til 5 minutter. Lykkes det ikke, vil din eksamen blive udsat, også selvom den var gået i gang.

Du vil modtage en mail fra Planlægningsteamet eller Efteruddannelsesteamet hurtigst muligt efter din eksamen, om hvordan du kan komme til eksamen igen. Du bruger ikke et eksamensforsøg.

Har du ikke det rette udstyr til at gennemføre eksamen?

På Zealand forventer vi, at alle studerende har adgang til computer og internetforbindelse. Vi forventer derfor, at du vil kunne deltage i dine eksaminer digitalt. Dette er dog en usædvanlig og pludselig opstået situation, så vi har forståelse for, hvis du af rent praktiske årsager måske ikke har adgang til dit udstyr, og derfor kan være forhindret i at deltage i eksaminer digitalt.

Hvis dette er tilfældet, skal du hurtigst muligt forud for din eksamensdato kontakte:

Det er vigtigt, at du i din mail beskriver din situation. Så vil der blive taget stilling til din konkrete situation.

IT-support vil sidde klar til at hjælpe under hele eksamen, de kan kontaktes via telefon: 56 67 07 00 eller mail helpdesk@zealand.dk.

Hvad skal du huske på eksamensdagen?

Mødetid: Du skal klikke på linket til Zoom-eksamensrummet senest 1 time før, din eksamen skal starte. Linket finder du i WISEflow.

BilledlegitimationDu skal kunne dokumentere dig med billedlegitimation, fx studiekort, pas eller kørekort

Hjælpemidler: Det er kun tilladt at benytte de hjælpemidler beskrevet i studieordningen. Det er IKKE tilladt at kommunikere med andre under eksamen Det er kun dig, der må deltage i eksamen.

Hvis du er færdig før tid

Hvis du er færdig med din opgave og ønsker at aflevere før tid, skal du gøre følgende:

 1. Du afleverer opgaven via WISEflow
 2. Herefter trykker du på ”Raise Hand”, og tilsyn tager kontakt til, og her gør du opmærksom på, at du har afleveret og spørger om tilsyn vil tjekke om afleveringen er registreret.
 3. Tilsyn tjekker om din aflevering er registreret i WISEflow
 4. Hvis de aflevering er registreret giver tilsyn dig tilladelse til at forlade eksamensrummet.

Forlad ikke eksamensrummet før tilsyn giver dig tilladelse til at forlade rummet.

Snyd ved eksamen

Såfremt det afsløres, at du har snydt eller har forsøgt at snyde ved eksamen, vil det straks medføre bortvisning fra eksamen. Dette betyder i praksis, at din eksamen vil blive afbrudt, uden at der afgives bedømmelse. Der vil blive rejst en sag om forsøg på eksamenssnyd.

Læs mere om sådanne sager i Eksamensreglement for Zealand.

Det betragtes som snyd eller forsøg på snyd, hvis du ved en eksamen uretmæssigt skaffer dig hjælp fra udenforstående, eller hvis du hjælper en medstuderende ved dennes eksamen. Det betragtes også som eksamenssnyd, hvis du udgiver en andens arbejde som dit eget. Der vil i sådanne tilfælde blive rejst en sag om forsøg på eksamenssnyd.

Hvis du vil klage over din eksamen

Hvis du ønsker at klage over din eksamen, skal du sende en begrundet klage via klageskabelonen på www.zealand.dk/eksamensklager/

[1] se under tekniske krav for at se, hvad du skal gøre forud for eksamen, hvis dit webcam ikke virker

GDPR og brug af information

I forbindelse med gennemførsel af online eksamener via Zoom har vi behov for identificering af dig som studerende overfor tilsyn, så vi sikrer, at det er den rigtige, som tager eksamen. Vi optager ikke video og tager heller ikke billeder hverken før, under eller efter eksamen. Dine personlige oplysninger er i Wiseflow, hvor du logger ind med din personlige kode.

Under eksamen over Zoom bliver du bedt om at panorere rundt i lokalet, hvor du sidder, så vi sikrer os, at du er alene i rummet. Ligeledes skal du vise et billede-ID for at verificere din identitet. Disse oplysninger vil ikke blive gemt, og det er kun tilsyn, som ser.

Se videovejledning

Videovejledning

Særlige tilfælde – skriftlig eksamen:

Fysiske eksamener – behov for digital eksamen grundet særlige forhold

De fleste eksamener på Zealand afholdes i vinteren 2020/21 som digitale eksamener via zoom (dette gælder både mundtlige og skriftlige). Hvis din eksamen fastholdes som fysisk eksamen, men du af særlige grunde ikke kan deltage fysisk (grundet af Covid-19), kan du ansøge om at tage eksamen digitalt via zoom.

For at få lov til at tage eksamenen digitalt skal du opfylde minimum et af nedenstående forhold:

 • Jeg er smittet med Covid-19, men ønsker at gennemføre eksamen
 • Jeg er i isolation eller karantæne (grundet nær kontakt med smittet, afventning af prøvesvar mv.)
 • Jeg bor i husstand med person i risikogruppen
 • Jeg er i udlandet eller i karantæne efter at have været i udlandet

Såfremt du ønsker at gøre brug af muligheden for at tage eksamenen digitalt, skal du udfylde tro- og loveerklæringen, som du finder her (og så filen, som den allerede står).

Tro og love erklæring_corona_Zealand

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål