Sjællands Erhvervsakademi

Anden orlov

In English

Please see this page.

Uddybende vejledning om lægeerklæringer

Download vejledningen i PDF her

Når der afgives en dispensationsansøgning vil der ofte være behov for dokumentation af usædvanlige forhold.

En lægeerklæring kan være dokumentation for usædvanlige forhold men er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at ansøgningen imødekommes. Det er derfor vigtigt med en detaljeret lægeerklæring, der bedst muligt understøtter ansøgningen.

Formelle krav

Da en lægeerklæring ofte er vigtig information i forbindelse med en dispensationsansøgning, er det afgørende, at de formelle krav bliver overholdt.

En erklæring bør som minimum indeholde følgende:

  • Patientens navn, personnummer og adresse.
  • Lægens navn, autorisations-ID, virksomhedsadresse og uddannelse.
  • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.
  • Oplysning om hvem der er egen læge.
  • Lægen skal anføre sin vurdering af patienten og medtage de forhold i erklæringen, som lægen finder relevant for at kunne opfylde formålet med erklæringen.
  • Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende.

Væsentligt indhold

Hvis lægeerklæringen skal indgå i vurderingen af din ansøgning, anbefales det, at den indeholder de nedenstående oplysninger. Dette stiller dig bedst muligt i forhold til din dispensationsansøgning, og giver Zealand det bedste udgangspunkt for planlægning af dit videre studieforløb.

Det anbefales at din lægeerklæring indeholder følgende:

  • I hvilken periode du har været syg samt tidsperspektivet for bedring
  • Hvilke symptomer der er konstateret
  • Hvilken sygdom der er tale om (oplyses hvis det er relevant for ansøgningen.)
  • Hvilken betydning sygdommen har for evnen til at være studieaktiv eller for præstationen i eksamenssituationen, hvis der søges om særlige prøvevilkår

Zealand

Cookie-indstillinger

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk. Når du klikker ‘OK’, accepterer du vores brug af cookies og Zealand’s privatlivspolitik.

Ved at klikke ‘OK’ accepterer du samtidig, at vores annoncører kan behandle dine data til at målrette annoncer til dig. Du kan trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Annonce-indstillinger’ i bunden af siden.

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål