Sjællands Erhvervsakademi

Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Sammensæt selv din akademiuddannelse

Sammensæt selv din akademiuddannelse eller vælg en af de tre mulige retninger:

  • Procesteknologi
  • Laboratorieteknologi
  • Fødevareteknologi

Akademiuddannelsen i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi retter sig mod medicinal-/biotekbranchen, kemisk industri, laboratoriearbejde og fødevarebranchen en gros.
Inden for medicinal-/biotekbranchen og kemisk industri retter uddannelsen sig primært mod studerende med en relevant faglig uddannelse inden for procesområdet. Inden for laboratoriearbejdet retter uddannelsen sig primært mod personer med en relevant faglig uddannelse inden for laboratorieområdet, og for fødevarebranchen retter uddannelsen sig mod studerende med en faglig uddannelse inden for fødevareområdet.

Med retningen procesteknologi går du fra at være operatør til at være tekniker. Inden for medicinal-/biotekbranchen og kemisk industri og bliver du med akademiuddannelsen kvalificeret til at arbejde som tekniker til styring og regulering af produktion, udvikling og kontrol af produkter.

Med en akademiuddannelse kan du inden for fødevarebranchen kvalificerer du dig til at arbejde som mellemleder med ansvar for fødevarefremstilling, herunder hygiejne, sikkerhed og lovgivning.

Som laborant, bioanalytiker og lign. kan du få din uddannelse opkvalificeret og suppleret, hvilket kvalificerer dig yderligere til at arbejde som tekniker med produktion, udvikling eller kontrol af produkter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at have et fuldtidsarbejde ved siden af, og uddannelsen består af seks moduler på i alt 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtids studie på en videregående uddannelse.

Tilmeld dig uddannelsen

Sådan tilmelder du dig uddannelsen:

  • Fold ønskede fane ud.
  • Klik på det fag, du vil tilmelde dig.
  • Er der ingen tilmeldingsmulighed, udbydes faget ikke pt.

Har du spørgsmål, så kontakt vores studieadministration, se kontakt her på siden.

”Det er rigtigt vigtigt for mig, at mine kursister ikke er blege for at stille de spørgsmål, de sidder og gemmer på – og som de måske synes er for dumme til at blive stillet. Dumme spørgsmål er dem, der IKKE bliver stillet. Ofte er det netop de ’dumme’ spørgsmål, der giver de mest frugtbare diskussioner og gør, at de får sat perspektiv på deres hverdag. De begynder at forstå teorien bag hverdagens opgaver.”

— Anne Wolf, adjunkt, underviser på Laboratorieteknologi

Uddannelsens indhold

Som indledning til uddannelsen kan du vælge at tage fagene kemi og/eller matematik. Disse indledningsfag er ment som et tilbud og kan være til stor hjælp, hvis man ikke har, eller det er længe siden, at man har beskæftiget sig med emnerne.

Du kan bygge din uddannelse op alt efter, om du ønsker en fuld akademiuddannelse eller blot vil tage nogle enkelte fag. Uddannelsen består af obligatoriske fag, obligatoriske retningsspecifikke fag samt et antal valgfrie fag. Retningerene er skabt for at imødekomme den variation af jobs, der er inden for sektoren.

Retningerne er lige kompetencegivende. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Vi samarbejder med

Titel

Titel
AU i Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

ECTS
60

Niveau
Akademi (AU)

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Studieordning
Økonomisk tilskud
Opret PDF-brochure - du kan lægge flere sider til undervejs
Tilføj til PDF-brochure
Slet din PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Kontakt

Kaj Reiter

Kursuskonsulent

50762669

KaRe@zealand.dk

Roskilde