Sjællands Erhvervsakademi

Easj i Nykøbing F


EASJ Nykøbing F er vores mindste og sydligste afdeling. Her har vi samlet et professionelt team af undervisere, der brænder for deres fag og har gode kontakter i lokalområdet.

Vores tætte samarbejde med lokale virksomheder giver gode muligheder for at gøre undervisningen praksisnær. For eksempel starte et projekt med udgangspunkt i et samarbejde med en lokal virksomhed. Undervisningssproget er dansk, men mange undervisningsmaterialer er på engelsk. Globalisering er en hjørnesten i Nykøbing-afdelingens strategi. Vi tænker internationalisering som en naturlig og nødvendig del af organisationens kultur. Studieturen går til udlandet, hvor der kan hentes spændende inspiration. Det er både muligt at læse et semester eller gennemføre praktikperioden i udlandet. EASJ Nykøbing lægger desuden vægt på solide strategiske partnerskaber og har tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner som for eksempel Syddansk Universitet, VUC og Professionshøjskolen Absalon i Danmark. Vi har et uformelt studiemiljø, og de studerende på EASJ i Nykøbing F har adgang til alle faciliteter bl.a. en meget fin og hyggelig kantine, der også danner ramme om de studerendes fredagsbar. Med dit adgangskort har du adgang til afdelingen 24-7, og vi har ’åben-dør-politik’ over for studerende.

" På EASJ i Nykøbing Falster møder du som studerende engagerede undervisere fra hele erhvervsakademiet. Vi har en lille fast flok undervisere tilknyttet afdelingen, og de suppleres løbende af kolleger fra andre afdelinger. Du kommer til at samarbejde med virksomheder fra første dag på studiet, og al studieaktivitet knyttes til praksis. Vi har fokus på, at du får den viden og de færdigheder og kompetencer, der kan give dig de bedste forudsætninger for at få en god karrierestart i erhvervslivet og eventuelt læse videre, når og hvis du skulle ønske det."

Akademichef, Jens Lautrup Nørgaard

Fuldtidsuddannelser
Efteruddannelser

Find din næste efter- eller videreuddannelse – klik her og kom til hovedsiden for efteruddannelse. Hvis du vil se Nykøbing Fs udbud, skal du vælge Nykøbing F i rullegardinet, når du søger.

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser