Sjællands Erhvervsakademi

Easj i Køge


På EASJ’s afdeling i Køge har vi særligt fokus på administration, service, logistik og innovation samt web, multimediedesign, ledelse og kommunikation. Vi udbyder både fuldtids- og deltidsuddannelser. Du vil opleve, at der er fokus på praksisnær undervisning under overskriften: høj faglighed, viden og dannelse.

Vores undervisere er drivkraft og inspirationskilder for vores studerende. EASJ Køge er nemlig ikke blot en lokal og regional afdeling, men mangfoldig. Vi har studerende og ansatte, der kommer fra hele verden. Vi tror, at det fremtidige arbejdsmarked både er globalt og lokalt. Det internationale studiemiljø er med til at styrke vores studerendes globale udsyn.

Vores uddannelser har deres egen pædagogiske og faglige linje. Vores undervisere arbejder i vid udstrækning med projektorienteret undervisning, hvor forelæsninger, dialog, case-arbejde og inddragelse af virksomheder og projekter kombineres. Vi tager simpelthen udgangspunkt i de traditioner og den efterspørgsel af viden, der er i aftagervirksomhederne. Vores undervisning tilrettelægges således, at der er en hårfin balance imellem, hvordan den enkelte studerende lærer, og de krav som arbejdsgiveren stiller til deres fremtidige medarbejdere.  

Akademichef, Jørgen Heramb

Fuldtidsuddannelser
Internationale fuldtidsuddannelser
Efteruddannelser

Find din næste efter- eller videreuddannelse – klik her og kom til hovedsiden for efteruddannelse. Hvis du vil se Køges udbud, skal du vælge Køge i rullegardinet, når du søger.

Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser
Efter- og videreuddannelser
Fuldtidsuddannelser