Sjællands Erhvervsakademi

DSR hjælper nye studerende med at få en god velkomst

Når man begynder på en uddannelse et nyt sted, kan det være svært at holde styr på regler, skema, lokaler, eksamener og fester. De Studerendes Råd på Erhvervsakademi Sjælland hjælper nye studerende med at få overblik over de mange informationer og støtter dem gennem studiet.

De Studerendes Råd (DSR) er de studerendes talerør – dem, der for eksempel kommer med ønsker og behov til studieledelsen på Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) og formidler information fra de studerende til administrationen og andre medarbejdere – og omvendt. Hver af EASJ’s fem afdelinger i Næstved, Roskilde, Slagelse, Nykøbing F. og Køge har et lokalt DSR.

Den vigtigste prioritet ved studiestart på EASJ Køge er at få de nye studerende til at føle sig velkomne og trygge i deres nye studiemiljø.

“De studerende skal vide, at de er velkomne, og at de er en del af et fælleskab. Vi tager godt imod de nye og hjælper dem med at få de informationer, som de har brug for. Hvis en studerende pludselig udebliver fra undervisningen, taler vi også med personen og hører, hvad der foregår,” siger Alvaro Miralles, der er formand for DSR EASJ Køge.

Samarbejde mellem studerende og medarbejdere
I Køge består DSR af minimum en repræsentant fra hvert hold på de fem videregående fuldtidsuddannelser, der udbydes i Køge. Blandt de aktive i DSR EASJ Køge er der både danske og internationale studerende.

“Vores vigtigste rolle er at skabe en god atmosfære på uddannelserne og at sikre et optimalt samarbejde mellem de studerende og de ansatte,” fortæller Sanne Rye-König, der er DSR EASJ Køges næstformand.

DSR EASJ Køge tager sig af faglige, sociale og praktiske spørgsmål.

“Vi har haft problemer med, at ledningerne til vores computere var placeret uhensigtsmæssigt, så de studerende og underviserne risikerede at falde over dem. De ledninger er enten flyttet eller ved at blive flyttet. Det er en af de ting, vi har været med til at ændre,” siger Sanne Rye-König.

Campuschef Jørgen Heramb og andet personale fra EASJ Køge holder møder med DSR EASJ Køge fire til seks gange om året, og ellers tager de studerende og medarbejderne en mere uformel snak, når det er aktuelt.

“Jeg vil meget gerne følge med i, hvad der rører sig blandt de studerende, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres. Ved hjælp af DSR sørger vi for, at de studerende har indflydelse,” fortæller Jørgen Heramb.

Bliv aktiv i DSR
På grund af eksempelvis praktik er der stor udskiftning i DSR EASJ Køge, der altid søger nye medlemmer.

“Du skal blive aktiv i DSR, fordi det er det bedste sted at få indflydelse, og fordi det er et fælles ansvar, at vi har et studie, der fungerer,” siger Alvaro Miralles.

I øjeblikket diskuterer DSR EASJ Køge blandt andet jule- og sommerfest og skabe, sportsbaner og badefaciliteter til de studerende på EASJ Køge.

DSR EASJ Køges næste møde er mandag den 21. september klokken 14:30 i 300-området. Kort tid efter det skal de studerende vælge et nyt formandskab i DSR.
DSR_2015_foto