Sjællands Erhvervsakademi

Blåstempling af EASJ

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) har fået en positiv institutionsakkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringen er det synlige bevis på, at EASJ kvalitetssikrer sine uddannelser på en optimal måde. Godkendelsen af EASJ’s kvalitetssystem er et godt afsæt for erhvervsakademiets fortsat målrettede indsats for praksisrettet uddannelse og vækst i regionen, siger rektor Ulla Skaarup.

Mandag morgen får studerende og ansatte på EASJ’s fem adresser i Næstved, Køge, Roskilde, Nykøbing F. og Slagelse lejlighed til at glæde sig sammen over den gode nyhed, da de bliver mødt med lækkert friskbagt morgenbrød. ”Vi er meget tilfredse og glade for vores positive akkreditering. Alle har i samarbejde knoklet i processen frem mod godkendelsen; undervisere, studerende, ledelse og administrativt personale. Og det markerer vi i fællesskab mandag morgen,” tilføjer Ulla Skaarup.

Verden forandrer sig – og det gør Erhvervsakademi Sjælland også
”Vi har nu fået cementeret, at vi sikrer vores uddannelsers kvalitet bedst muligt. Vi skuer nu fremad og sikrer løbende vores studerende uddannelser af høj kvalitet, som kan anvendes i praksis og er udviklet i tæt samarbejde med det sjællandske erhvervsliv. Regionens virksomheder er en del af et globalt marked i rivende udvikling, og vi derfor øjnene rettet mod anvendelse af de nyeste teknologier og innovative metoder i undervisningen. Vi arbejder konstant på at integrere den nyeste viden på en måde, så vores studerende får den anvendt i praksis. Det gør en positiv forskel ude i virksomhederne, hvor de nyuddannede medarbejdere skal være med til at sikre væksten,” slutter Ulla Skaarup.